KontaktyKontakty

Jsou dostupné následující volby...

Pracovní pozice


12:22:39

Rozšiřujeme tým o pozice


 ____________________________________________________________________


Přijímací řízení


Jak se ucházet o zaměstnáni v naši společnosti ?

  1. zašlete nám motivační dopis spolu s vašim životopisem
  2. kopie dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání
  3. vyčkejte, ozveme se Vám do 15 dnů


Předvýběr: analýza dokumentů uchazečů – životopis, motivační dopis

Na základě životopisu, motivačního dopisu, případně jiného dokumentu, který je požadován pro doložení potřebné kvalifikace na dané pracovní místo, je vybráno dostatečné množství relevantních kandidátů pro 1. kolo přijímacího řízení - pohovor.


Životopis je předpokládán:

  • ve zkrácené strukturované formě a také jako esej
  • přehledný, logicky uspořádaný, čtivý
  • s přehledem vzdělání a praxe řazeným chronologicky sestupně


Motivační dopis by měl obsahovat:

  • prezentaci zájmu o práci ve společnosti a příp. o pracovní pozici
  • způsobilost pro tuto práci v míře odpovídající skutečnosti
  • jakým pro nás chcete být přínosem ?autor: GOPE, datum: 05.11.2013 00:41