PodporaPodpora

Jsou dostupné následující volby...

HelpDesk

Technická podpora

Centrum Technické podpory Vám v rámci služby G-HELP nabízí rychlou a účinnou pomoc při zajištění dostupnosti Vašich IT systémů opatřených speciálním kryptografickými systémy. V případě potřeby je možné užití systému G-SAT

Podpora při potížích s VoIP a nebo pomoc s nastavením VoIP telefonu či klienta jsou stránky, kde naleznete odpověd na nejčastější dotazy. Pokud ne, prosím neváhejte a kontaktujte nás !

Poskytování odborné podpory formou Hotline, tedy komunikace s vyškoleným profesionálem je základem nabídky všech našich dlouhodobých služeb. Jsme si vědomi toho, že tato služba musí být zajištěna stoprocentně fungujícím, zabezpečeným,  profesionálně obsluhovaným komunikačním kanálem mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.
Jedná se o smluvně zajišťovanou službu s garantovanou dostupností, kdy jsou neprodleně řešeny zákazníkem nahlášené problémy či dotazy.

Poskytujeme komplexní podporu pokrývající celou šíři námi nabízených produktů. Na základě Vašich požadavků a potřeb je možné do této služby zahrnout:

  • podporu správců informačních systémů a vašich specialistů
  • servisní podporu dodaných řešení a aplikací
  • podporu uživatelů  
  • monitorování a údržba systémů
  • call centrum s dostupností 24/7/365


Reakční doba

Rychlost a způsob řešení incidentu závisí na typu incidentu, jeho závažnosti a převážně na smluvních podmínkách  tedy parametrech smlouvy.

 

Komplexní dodávka

Službu G-HELP doporučujeme začleňovat do komplexní dodávky IT systémů, nebo do dodávek vysoce zabezpečených koncových stanic, jako jsou notebooky a kryptografické pracoviště. Veškeré hlášené incidenty, jejich řešení, doplňkové technické práce a další související činnosti jsou evidovány tak, aby bylo možné doložit jejich průběh a sestavovat i pravidelné výstupy (měsíční přehledy o čerpaných službách, průměrných reakčních dobách, revize řešených incidentů atd.).

 

 

 

autor: GOPE, datum: 29.09.2011 23:13