SlužbySlužby

Jsou dostupné následující volby...

Ochrana informací

Komplexní systémy kryptografické ochrany

Není to o programu a přístupu,  ale o lidech a zkušenostech...

Řešení IT bezpečnosti je v dnešní době velice komplexní disciplínou, která zasahuje do všech částí informačních systémů. Nejedná se jen o nastavení a definici pravidel, nebo instalaci antivirového programu či kryptografického mechanismu. Primárně se jedná o komplexní mechanismus, tedy souhrn pravidel a prostředků.

Většinou vše začíná přesnou definicí potřeb každého klienta. Na základě jeho potřeby se navrhne zabezpečení, které je nejvhodnější.

Posléze klient prochází školením, aby se on sám nestal slabinou v bezpečnostním mechanizmu, a neporušil tak jeho integritu.

V případě firmy je většinou cílem řešení stanovit pravidla a následně zajistit jejich dodržování, popř. si je i vynutit nekompromisním přístupem systému.

 

Bezpečnost IT systémů, ochrana citlivých dat a knowhow pro zajištění kontinuity podnikání, či provozování činnosti považujeme za kritickou vlastnost informačních systémů.  

Naše dlouholeté zkušenosti využíváme převážně v oblastech s primárním zaměřením na ochranu informací, a to v několika základních oblastech.

 

  • Skladování informací splňující požadované normy
  • Zabezpečené předávání informací
  • Bezpečné užívání a práce s koncovou stanicí - krypto

 

Naše služby pokrývají všechny nezbytné procesní součásti práce s daty, které je nutné chránit, nebo dat a informací podléhajícím utajení dle specifik národního bezpečnostního úřadu.   

 

 

Bezpečnost nevnímáme jako produkt, ale jako výslednou vlastnost celého řešení.

autor: GOPE, datum: 30.08.2011 16:13